Tipempherereni Ife

Timaika chikhulupiriro chathu mwa Mulungu kuti Iye adzatsogolera zoyesayesa zathu.

Gawani Pemphero Lanu

Mapemphero anu ndi thandizo lanu zikutanthauza zambiri ku gulu lathu lonse. Timadziwa kuti zinthu zikuyenda bwino m’gulu lathu zili m’manja mwa Mulungu. Zikomo potenga nthawi kugawana nafe thandizo lanu lapemphero la FARM STEW.

Zikomo chifukwa cha pemphero lanu.
Oops! Chinachake chalakwika popereka pemphero lanu. Chonde yesaninso.